ISSN: 1001-0602
EISSN: 1748-7838
2016 impact factor 15.606*
(Clarivate Analytics, 2017)
Free Sample Issue
 
  ADVANCE ONLINE PUBLICATION
 
  26 Nov 2019
  25 Nov 2019
  15 Nov 2019
  5 Nov 2019
  24 Oct 2019
  18 Oct 2019
  16 Oct 2019
  8 Oct 2019
  23 Aug 2019
  27 Aug 2018
  23 Mar 2018
  2 Feb 2018
  14 Jul 2015
  2 Jun 2015
  10 Apr 2012
  6 Dec 2011
  26 Nov 2019
ORIGINAL ARTICLES
ILF3 is a substrate of SPOP for regulating serine biosynthesis in colorectal cancer OPEN
Kai Li 1,2, Jian-lin Wu3, Baifu Qin 1,2, Zongmin Fan 1,2, Qin Tang 1,2, Weisi Lu4, Haipeng Zhang5, Fan Xing6, Manqi Meng 1,2, Shaomin Zou 1,2, Wenxia Wei 1,2, Honglei Chen7, Jian Cai7, Huaiming Wang7, Hui Zhang8, Jiayue Cai 1,2, Ling Fang 9, Xiqing Bian3, Chuangqi Chen 10, Ping Lan 1,2,7, Bart Ghesquière11, Lekun Fang 1,2,7 and Mong-Hong Lee 1,2
RESEARCH HIGHLIGHTS
A new checkpoint against ferroptosis
Deguang Liang1, Liang Deng2 and Xuejun Jiang1
  25 Nov 2019
ORIGINAL ARTICLES
Genomic landscape and genetic manipulation of the black soldier fly Hermetia illucens, a natural waste recycler
Shuai Zhan 1,2, Gangqi Fang 1,2, Minmin Cai3, Zongqing Kou1, Jun Xu1, Yanghui Cao1, Liang Bai1, Yixiang Zhang1,2, Yongmao Jiang 1,2, Xingyu Luo 1,2, Jian Xu 1,2, Xia Xu 1,2, Longyu Zheng3, Ziniu Yu3, Hong Yang4, Zhijian Zhang5, Sibao Wang 1,2, Jeffery K. Tomberlin6 ,Jibin Zhang3 and Yongping Huang 1,2
  15 Nov 2019
ORIGINAL ARTICLES
Guiding T lymphopoiesis from pluripotent stem cells by defined transcription factors OPEN
Rongqun Guo 1,2,3,5,6, Fangxiao Hu 1,2,5,6, Qitong Weng 1,2,3,5,6, Cui Lv 1,2,5,6, Hongling Wu 1,2,5,6, Lijuan Liu 1,2,4,5,6, Zongcheng Li 7,Yang Zeng7, Zhijie Bai 7, Mengyun Zhang 1,2,4,5,6, Yuting Liu 1,2,5,6, Xiaofei Liu 1,2,4,5,6, Chengxiang Xia 1,2,3,5,6, Tongjie Wang 1,2,5,6,Peiqing Zhou 1,2,3,5,6, Kaitao Wang 1,2,4,5,6, Yong Dong 1,2,5,6, Yuxuan Luo8, Xiangzhong Zhang8, Yuxian Guan 1,2,5,6, Yang Geng 1,2,4,5,6, Juan Du 1,2,3,5,6, Yangqiu Li 9, Yu Lan 9, Jiekai Chen 1,2,3,4,5,6, Bing Liu 7 and Jinyong Wang 1,2,3,4,5,6
  5 Nov 2019
EDITORIAL
Sanofi-Cell Research outstanding paper award of 2018
Cell Research Editorial Team
  24 Oct 2019
ORIGINAL ARTICLES
Initiation of Parkinson’s disease from gut to brain by δ-secretase
Eun Hee Ahn1, Seong Su Kang1, Xia Liu1, Guiqin Chen2, Zhentao Zhang2
, Bindu Chandrasekharan1, Ashfaqul M. Alam1,Andrew S. Neish1, Xuebing Cao3 and Keqiang Ye 1
  18 Oct 2019
LETTERS TO THE EDITOR
Joint utilization of genetic analysis and semi-cloning technology reveals a digenic etiology of Müllerian anomalies
Lingbo Wang 1,2,3,4 , Ying Zhang 1,3, Xiaoyi Fu1,Shuangshuang Dong 1,3, Shuyan Tang 1,3,4, Ning Zhang 1,3,Chengcheng Song 1,3, Nan Yang 1,3, Lin Zhang2, Hongyan Wang 1,3,4,Huijuan Shi1, Li Jin1, Feng Zhang 1,3,4, Jinsong Li 2 and Keqin Hua 1,3
  16 Oct 2019
ORIGINAL ARTICLES
Crystal structure of plant PLDα1 reveals catalytic and regulatory mechanisms of eukaryotic phospholipase D
Jianxu Li1, Fang Yu2, Hui Guo1, Renxue Xiong2, Wenjing Zhang1, Fangyuan He1, Minhua Zhang1 and Peng Zhang 1
  8 Oct 2019
ORIGINAL ARTICLES
UFMylation of RPL26 links translocation-associated quality
control to endoplasmic reticulum protein homeostasis

Lihui Wang1, Yue Xu1, Heather Rogers2, Layla Saidi1, Constance Tom Noguchi2, Honglin Li3, Jonathan Wilson Yewdell4,Nicholas Raymond Guydosh5 and Yihong Ye1
  23 Aug 2019
ORIGINAL ARTICLES
Calcium channel blockers reduce severe fever with thrombocytopenia syndrome virus (SFTSV) related fatality
Hao Li1, Lei-Ke Zhang 2,3,4, Shu-Fen Li2, Shao-Fei Zhang1, Wei-Wei Wan2, Yu-Lan Zhang2, Qi-Lin Xin2, Ke Dai1, Yuan-Yuan Hu1,Zhi-Bo Wang1
, Xiang-Tao Zhu 2,3, Yu-Jie Fang 2,3, Ning Cui5, Pan-He Zhang1, Chun Yuan5, Qing-Bin Lu6, Jie-Ying Bai7, Fei Deng 2,3,4,Geng-Fu Xiao 2,3,4, Wei Liu1 and Ke Peng 2,3,4
  27 Aug 2018
CORRIGENDA
Author Correction: Suppression of m6A reader Ythdf2 promotes hematopoietic stem cell expansion
Zhenrui Li 1,2, Pengxu Qian 1,3,4, Wanqing Shao 1, Hailing Shi 5,6, Xi C. He 1, Madelaine Gogol 1, Zulin Yu 1, Yongfu Wang 1, Meijie Qi 7, Yunfei Zhu 7, John M. Perry 1, Kai Zhang 1, Fang Tao 1, Kun Zhou 1,8, Deqing Hu 1,9, Yingli Han 1, Chongbei Zhao 1, Richard Alexander 1,Hanzhang Xu 10, Shiyuan Chen 1, Allison Peak 1, Kathyrn Hall 1, Michael Peterson 1, Anoja Perera 1, Jeffrey S. Haug 1, Tari Parmely 1,Hua Li 1, Bin Shen 7, Julia Zeitlinger 1, Chuan He 5,6 and Linheng Li 1,2
  23 Mar 2018
CORRIGENDA
Author Correction: KRAB-type zinc-finger proteins PITA and PISA specifically regulate p53-dependent glycolysis and mitochondrial respiration
Shan Wang 1,2,3, Zhiqiang Peng 1,2, Siying Wang 4, Lihua Yang 4, Yuhan Chen 1,2, Xue Kong 4, Shanshan Song 1,2, Pei Pei 3, Chunyan Tian 1,2,Hui Yan 5, Peipei Ding 6, Weiguo Hu 6, Cui Hua Liu 7, Xin Zhang 8, Fuchu He 1,2 and Lingqiang Zhang 1,2,9
  2 Feb 2018
ADDENDUM
Transcriptional activation of transposable elements in mouse zygotes is independent of Tet3-mediated 5-methylcytosine oxidation
Azusa Inoue1,2,3, Shogo Matoba1,2,3, Yi Zhang1,2,3
  14 Jul 2015
RESEARCH HIGHLIGHTS
Controlling the diversity of cell populations in a stem cell culture FREE
Inha Heo1 and Hans Clevers1
  2 Jun 2015
RESEARCH HIGHLIGHTS
Targeted genome editing in primate embryos FREE
Xiangyu Guo1 and Xiao-Jiang Li1,2
  10 Apr 2012
RETRACTION
Retraction: Defective heart development in hypomorphic LSD1 mice
Thomas B Nicholson, Hui Su, Sarah Hevi, Jing Wang, Jeff Bajko, Mei Li, Reginald Valdez, Joseph Loureiro, Xiaodong Cheng, En Li, Bernd Kinzel, Mark Labow and Taiping Chen
  6 Dec 2011
ORIGINAL ARTICLES
Defective heart development in hypomorphic LSD1 mice
Thomas B Nicholson1,2, Hui Su1,2, Sarah Hevi1,2, Jing Wang2, Jeff Bajko2, Mei Li1, Reginald Valdez1, Joseph Loureiro1, Xiaodong Cheng3, En Li2, Bernd Kinzel4, Mark Labow1 and Taiping Chen1,2,5

This journal is a member of and subscribes to the principles of the Committee on Publication Ethics.
 
Home | Resources | Jobs | Contact Us
Copyright © 2013-2015 Institute of Biochemistry and Cell Biology, SIBS, CAS
您是第 位訪問者,歡迎!
 滬ICP備05033115号